Välj rätt grus

Grus

Bergkross

Bergkross är som det låter – krossat berg. Utvinns genom att man i bergtäkter spränger fram berg som sedan krossas och sorteras till olika fraktioner (dvs olika storlekar på gruskornen). Bergkross finns i många olika fraktioner – från sprängsten (0-600) ner till stenmjöl (0-2). Bergkross är ett utmärkt material för anläggning, de krossade ytorna gör att gruset ”låser” när man packar det och blir oerhört stabilt.

0-16/18

Väggrus – används som slitlager på grusvägar men också som justeringslager när man gör förarbeten för tex asfaltering eller plattsättning.

0-32

Bärlager – används för att täta underliggande grövre krossmaterial när man bygger en väg eller plan.

0-50

Förstärkningslager – används för att få bärighet och att sprida laster nedåt i överbyggnaden.

0-70

Förstärkningslager – används för att få bärighet och att sprida laster nedåt i överbyggnaden.

0-90

Förstärkningslager – används för att få bärighet och att sprida laster nedåt i överbyggnaden.

0-200

Förstärkningslager – används för att få bärighet och att sprida laster nedåt i överbyggnaden.

Makadam

Består av krossad sten eller berg som inte innehåller någon nollfraktion. Används som kapillärbrytande lager under tex husgrunder, vägar men också under järnvägsspår.

4-8

Används som sandningsgrus och som dränerande lager.

8-16

För kapillärbytande lager tex under husgrund och fyllning runt dräneringsledningar.

16-32

Kapillärbrytande lager under husgrunder.

32-64

Kapillärbrytande lager under husgrunder.

Stenmjöl

Är den mest finkorniga grusprodukten som är en restprodukt vid tillverkning av andra fraktioner, främst makadam.

0-2

Används till fogning av marksten och plattor men också i kombination med dressjord för att laga en sliten och trasig gräsmatta (blanda 50/50).

0-4

Används främst som underlag för plattsättning men också fogning precis som 0-2. Kan även användas som kringfyllning runt nedgrävda kablar och ledningar.

0-8

Används främst som underlag för plattsättning och som slitlager på gångvägar och grusplaner men kan även användas som kringfyllning runt nedgrävda kablar och ledningar.

Vill du beställa grus eller sand?

Vi levererar både storsäck och större volymer.

Vad kostar det?

Naturgrus

Naturgrus är grus som finns naturligt i jorden. Detta grus utvinns genom att man gräver fram det i naturgrustäkter och sedan sorterar det i olika fraktioner för olika ändamål. Naturgrus är en ändlig resurs och finns inte att få tag i överallt. Generellt är det ett dyrare material än krossmaterial samt är belagt med en naturgrusskatt. Okrossat naturgrus är rundat till formen och är därför svårare att packa vilket gör att det lämpar sig bäst för grusgångar, dräneringar och dekoration. Färgen varierar, ofta brunt, beigt eller rödaktigt.

Natursten

Används som dekoration och till kullerstenbeläggning, finns i flera storlekar men vanligt är mellan 100 mm till 250 mm.

Natursingel

Kallas även gårdsingel eller ärtsingel. Finns i tex. 2-8 eller 8-16, används till grusplaner och grusgångar.

Fallsand

EU-sand. Används som fallskydd i lekparker under gungor och lekställningar. Är ej bakbar vilket gör att den ej lämpar sig till sandlådan.

Sandlådesand 

Bakbar till sandlådan. Går även att använda ihop med dressjord för att laga en sliten och trasig gräsmatta

Huvudkategori Sand och Grus

Vi hjälper dig med gruset till ditt kommande projekt.

Vi levererar både storsäck och större volymer.

 

till produkterna kontakta oss