Att lägga marksten och plattor

Att lägga marksten eller trädgårdsplattor själv är inte speciellt svårt, men kan vara tungt och tidskrävande. Rätt redskap och material i kombination med planering är en förutsättning.

Lägga marksten 1

Föberedelser och planering

Hur ska ytan användas? Både val av plattor och omfattningen av underarbetet styrs av om det är en uteplats eller garageuppfart. Plattor under 50 mm lämpar sig sällan för en garageuppfart.

Mät ytan och säkerställ att det kommer gå att få till ett fall (framförallt från byggnader), 2 cm / m är en bra tumregel.

Var ska vattnet ta vägen? Om det absolut inte går att få ett fall på ytan kan man vara tvungen att gräva för en ny dagvattenbrunn eller dagvattenränna samt koppla denna till sitt dagvattensystem.

Mätning och utsättning

Använd käppar, armeringsjärn och murarsnöre. Spänn snöret 10 cm överden färdiga nivån för markstenen eller plattorna, så har du något att utgå ifrån under alla kommande moment.

Schaktning

Väljer du att utföra schaktningen själv så kan man hyra mindre grävmaskiner men kom ihåg att det snabbt blir mycket schaktmassor som antingen ska köras bort eller tas om hand om på den egna tomten.

 • För garageuppfart bör man gräva ur 50 cm + plattans tjocklek.
 • För uteplats ca 30 cm + plattans tjocklek.

Terrassbotten ska ha samma lutning som den färdiga ytan, detta säkerställer att alla materiallager får samma tjocklek. Tänk på att gräva ca en plattrad bredare på båda sidor. Detta för att den yttersta raden plattor ska ha ordentligt stöd. En bra ide är att använda någon form av murblock längst ut för att få ett bra mothåll, alternativt kan gjuta ett mothåll av betong på utsidan av yttersta raden för att det ska sitta kvar.

Geotextil

Geotextil läggs på terrassbotten för att skilja underliggande material och förstärkningslager. Denna ska läggas ut över hela terrassbotten och vikas upp på schaktsidorna. Om duken är för smal ska den läggas med överlapp om minst 50 cm. Bruksklass N3 ska användas vid stenstorlekar >60 mm.

Förstärkningslager

Läggs ut i två eller fler lager (ca 15-20 cm) som packas innan nästa lager. Packning sker med markvibrator 150-250 kg. Förstärkningslagret ska ha samma fall som färdig yta. Använd minst fraktion 0-64 upp till 0-100.

 • För garageuppfart 40 cm
 • För uteplats 20 cm

Bärlager

Används för att ”täta” förstärkningslagret och för att få en jämn yta att lägga ut stenmjölet på. Lägg ut i ett lager. Raka ut och packa. Sträva efter att få en så slät yta som möjligt. Detta underlättar när du ska dra bädden för plattorna. Ca 5 cm.

 • Grusstorlek 0-18 för uteplats.
 • Grusstorlek 0-32 för garageuppfart.

Bädd av stenmjöl

Lägg på 3 cm stenmjöl och raka ut. Lägg sedan i järnrören och justera in dem så att deras överkant ligger i rätt nivå och fall. Mät mot snöret för att se att plattorna kommer hamna i rätt nivå.

Packa lätt med markvibrator med en överfart. Kontrollera rören och fyll därefter på med mer stenmjöl och dra av med rätskivan mot rören. Packa ytterligare en gång. Ta sedan bort rören och fyll i hålrummet med stenmjöl.

Fiberduk

Läggning

Det är enklast att lägga trädgårdsplattor i förband (man riskerar annars att det syns väl att fogarna inte är helt raka). Tänk på att lägga plattorna så att du inte lägger plattor mindre än 1/3 av plattans storlek. Börja uppifrån, rad för rad, vänta dock med kapningarna – dessa utför du sist.

Lägg ut en rad i taget och använd klubba så de ligger bra. Plattorna ska läggas med 3 mm fog för att man ska få plats med fogsand (många plattor har distanser så att det blir rätt fogbredd).

Rustik
Rustik

Inkapningar

När alla plattor är lagda är det dags att kapa alla passbitar. Här använder du en motorkap eller en större vinkelslip med klinga för sten/betong. Vissa plattor kan även kapas med en s.k. klipp. Dessa går att hyra. OBS! Tänk på att vara mycket försiktig vid arbete med motorkap. Se även till att använda rätt skyddsutrustning; skyddsglasögon, hörselskydd, munskydd.

Tips: Ta hjälp och häll/spruta vatten på plattan samtidigt som du kapar så dammar det mindre (motorkapar har ”gardena”-fäste för direkt inkoppling av vattenslang). Lägg de kapade plattorna på samma sätt som tidigare.

Fogning

Fogsand finns i olika varianter, några härdar när man vattnar på dem, vissa är ogräshämmande. Man kan även använda stenmjöl 0-2 mm. Häll ut sanden på plattorna och använd en borste för att sopa ned sanden i fogarna. Fortsätt tills fogarna är helt fyllda. Oftast måste man gå tillbaka och foga på nytt efter några veckor då framförallt regn fått fogen att sätta sig ytterligare.

Material

Plattor eller marksten

Geotextil

Bruksklass N2-N3 (beroende på vilken fraktion det är på förstärkningslagret)

Förstärkningslager

0-64 eller 0-100

Bärlager

0-16/18 för uteplats

0-32 för garageinfart

Stenmjöl

0-4

Fogsand eller stenmjöl

0-4 eller 0-2

Redskap

 • Skyffel
 • Raka eller kratta
 • Rätskiva och vattenpass
 • Plan- eller fallaser med mottagare och mätsticka
 • Rör för avdragning av bädd
 • Käppar eller armeringsjärn (16 mm, 80 cm långa) Murarsnöre
 • Markvibrator, 150-250 kg
 • Sopkvast
 • Gummiklubba eller studsfri klubba
 • Motorkap med klinga för sågning av sten/betong eller större vinkelslip med rätt typ av klinga. OBS!
 • Personlig skyddsutrustning såsom knäskydd, hörselskydd, skyddsglasögon och filtermask vid sågning.
 • Måttband, tumstock och penna

Vi har både marksten och plattor till ditt projekt. 

Smidig och enkel leverans hem till dig och din tomtgräns.

till marksten till trädgårdsplattor kontakta oss

Vi samarbetar med