Sätta kantsten i trädgården

En kantsten av granit eller betong är inte bara dekorativt utan fungerar som en tydlig avgränsning mellan olika ytor och material i din trädgård. Här visar vi hur du gör. Från planering till utförande.

kantsten miljöbild

Välja sten – olika typer av kantstenar

Kantsten finns i många olika utföranden, från enkla raka linjer i betong till granit. Vilken sten du väljer beror såklart på vilken stil du vill ha men även pris och var stenen ska sitta och vilken funktion den har spelar roll.

En trädgårdskantsten i betong används främst som en avskiljare mellan en rabatt och gräsmattan eller mellan plattor och gräs.

Vill man ha en rejälare sten på sin garageuppfart som tål att man backar på med bilen så bör man satsa på en sten av granit eller en större betongsten. Dessa finns i flera olika dimensioner och varianter – de tunnaste lämpar sig precis som trädgårdskantstenen mer till rabattkant medan de grövre (10 cm och uppåt) funkar bra till garageinfarten. De ger dessutom ett rejält och genuint intryck.

När det kommer till granitkantstenar finns dessa med olika mått, profiler och ursprungsland. Vanligt idag är granitkantsten från Kina, Portugal eller Sverige. Kinesisk sten är oftast billigast och Svensk kostar mest. Man kan även ha turen att komma över begagnad svensk granitkantsten. Det man ska veta då är att detta ofta avviker sinsemellan i mått och längd vilket kan göra sättningen något mer avancerad. Man kan även sätta olika typer av murblock eller varför inte gatsten som en låg kantsten eller fris.

Syfte och funktion

En kantsten i din trädgård kan fylla olika funktioner. Dels för att hålla isär material t.ex. mellan gräsmatta och en rabatt. Eller mellan gräsmatta och din asfalterade uppfart. Mellan en grusgång och gräsmatta.

Planering

Tänk tidigt på vilken höjd stenen ska ha över de angränsande ytorna. En kantsten kan användas för att ta upp en liten nivåskillnad (ca 12-15 cm) men ibland vill man av olika skäl att stenen inte ska sticka upp alls utan endast fungera som en ram s.k. fris. Anledningen till att man vill tänka på höjderna tidigt är att när stenen väl är satt är det tidskrävande att sätta om den.

Ska stenen sitta som en kant vid din garageinfart så vill man i de flesta fall att den ska ha samma fall som den asfalterade eller stensatta ytan, detta för att man ska få samma ”visning” överallt. Dvs sticka upp lika högt. Om visningen på stenen varierar mycket beror det troligtvis på att kantstenen eller markytan är ojämn.

Kantsten
Kantsten granit
kantstod tradgardskantstod

Grävning

För att kunna sätta kantstenen så måste man gräva ett ”dike” där stenen ska sättas. För att kunna packa materialet på sidorna om stenen när allt är klart så bör man gräva diket så passa brett att en markvibrator får plats på varje sida om stenen. Beroende på vilken typ man räknar med att använda krävs mellan 30 och 60 centimeters extra bredd på var sida.

För att få ett så bra resultat som möjligt ska man ha samma marköverbyggnad under kantstenen som man har under resterande ytor som ska hårdgöras med sten eller asfalt. Detta för att stenen inte ska röra på sig vid tjäle mm.

Då ca halva stenen ska vara under färdig marknivå så bör man därför gräva ut något djupare där stenen ska vara. Detta görs med fördel i samband med att man gräver för resterande ytor.

Geotextil i botten för att hålla isär material. Förstärkningslager. Bärlager för justering.

Bärlagrets höjd ska vara några centimeter under underkant av kantstenens färdiga höjd. Detta för att kunna göra en bädd av stenmjöl eller bärlager, eller för betong.

Sätta höjden

För att få rätt höjd samt linje på stenen använder man snöre. Ett tips är att skaffa armeringsjärn 16 mm som man sågar av i bitar på 80 cm. Dessa slår man sedan ned så att man kan spänna snöret i fram- eller bakkant av kantstenens linje. Sedan spänner man snöret på rätt höjd.

När man kommit så långt att man valt sten, vilken höjd den ska ha samt var den ska sitta så är det bara att sätta igång med det roligaste – sättningen.

Olika typer av sättning

Packad bädd av stenmjöl

Det enklaste sättet att sätta kantsten är att man göra en färdig bädd i rätt höjd (dvs. underkant av kantstenen). Sedan ställer man kantstenarna på stenmjölet och riktar in dem med hjälp av snöret. Här har man även en viss mån att justera i höjdled genom att knacka på kantstenarna. För att undvika att kantstenarna stjälper och/eller rör på sig bör man gjuta motstöd av betong även vid denna metod.

Jordfuktig betong

Här gör man färdigt bädd av bärlager några centimeter lägre än underkant sten. Sen lägger man i jordfuktig betong som en limpa. Denna kan blandas själv (man blandar då en mindre mängd vatten än anvisningen på säcken, t.ex. grovbetong) eller köpas från betongfabrik. Det brukar kunna gå att köpa en liten mängd på släpkärra om man ringer och frågar. Sen ställer man ner kantstenarna och knackar ned dem till rätt nivå. På detta sätt får man en gjutning under och på varje sida om stenen vilket innebär att den sitter riktigt stadigt.

Grusbädd med understötning

Används till granitkantsten och kantsten av betong. Här packar man bärlager några centimeter under nivån för underkant sten. Sen ställer man i kantstenarna på rad med ett litet mellanrum. Till detta behöver man oftast vara två personer samt använda två stycken så kallade stensaxar för att kunna lyfta stenen (tänk på att en granitkantsten som är 12 cm bred och en meter lång väger ca 100 kg). Man börjar med den första stenen i raden och skyfflar under lite grus i varje ”kant” av stenen.

Sen rätar man upp stenen med hjälp av saxarna och knackar ned den med en ”docka”. Man kan behöva lyfta ena eller båda sidorna några gånger för att fylla på mer grus och sen docka igen. När stenen har rätt höjd och linje fortsätter man med nästa och upprepar. När hela raden sitter öser man ned grus på varje sida om stenen vid mitten där nu stenen hänger i luften. Därefter stöter man in gruset under stenen med skyffeln från båda sidorna så att det blir riktigt ordentligt packat.

Motstöd av betong och gjutning

Vet man att kantstenen kan komma att utsättas för viss påkörning kan man nu välja att gjuta med betong på båda sidorna som motstöd. I vissa fall används också asfalt till detta.

Om stenen ska sitta i offentlig miljö med hög belastning förekommer det även att man gjuter en sula under stenen istället för att packa en bädd av bärlager. Sedan ställer man stenen på träkilar som man använder för att få rätt höjd. Sedan gjuter man med betong så att stenen får motstöd på båda sidor samt betong under. Träkilarna får såklart sitta kvar.

Den senare metoden används sällan eller aldrig i privat miljö. Men att gjuta ett motstöd är inte alls fel då stenen i de flesta fall då klarar att bli påbackad av en personbil.

Dessa verktyg underlättar när du ska sätta kantsten:

  • Stensax
  • Stensättardocka
  • Motorkap med stenklinga
  • Murarsnöre
  • Armeringsjärn
  • Järnspett
  • Slägghammare
  • Vattenpass

Återfyllning

När kantstenarna sitter som det är tänkt är det dags att återfylla och packa. Man bör återfylla med grusmaterial upp till minsta halva stenens höjd och packa. Har man gjutit med betong fyller man ej över betong om man ska lägga asfalt på ena sidan. Däremot om man ska lägga plattor så behöver man några centimeter stenmjöl över betongen.

Tänk på att om man ska lägga plattor (eller asfalt) ”ovanför” en kantsten så bör denna yta ligga något högre än själv kantstenen, ungefär 5 mm är lagom. Detta för att säkerställa avrinning. Det underlättar dessutom vid skottning då man slipper ”hugga i” med snöskyffeln i kantstenen.

Vi samarbetar med