Intergritetspolicy

Hantering av personuppgifter

Anlägghemma utför registreringen av dina personuppgifter i syfte att kunna leverera en vara eller tjänst till på anlägghemma.se. Vi registrerar inte känslig personlig information. Vi använder tjänster från tredje parter vilka i vissa fall använder cookies. Vi använder vi oss av Google Analytics för att förbättra vår service och marknadsföring.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Spectra Sverige AB (org nr: 559148-8076)
E-post: info@anlagghemma.se
Telefon: 010-160 06 22

Vilka uppgifter sparar vi?

Vid köp av varor sparar vi:

• Information om dig som person såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura och leveransadress, e-postadress samt mobiltelefonnummer
• Betalningsinformation såsom kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum), fakturainformation samt bankkontonummer.
• Finansiell information såsom betalningsanmärkningar, betalningshistorik, eventuella krediter och inkomsttaxering
• Information avseende varor/ tjänster som du köper hos Anlägghemma som nyttjar Klarnas betallösning
• Information om hur du interagerar med Klarna och hur du använder Klarnas tjänster
• Information om din enhet såsom IP-adress, webbläsarinställningar, språkinställningar och elektronisk plattform
• Nödvändig information för att verifiera en BankID autentisering eller -signering namn, e-postadress, telefonnummer, adress

Laglig grund: Köpeavtalet med dig

Vid beställning av tjänster sparar vi:

• Information om dig som person såsom namn och leveransadress, e-postadress samt mobiltelefonnummer

Laglig grund: Fullgörande av tjänsteavtalet

Hur länge sparas uppgifterna?

Dina personuppgifter registreras hos Anlägghemma och arkiveras i sju år och raderas efter detta. Sju år är ett krav enligt bokföringslagen.

Vilka uppgifter kan komma att lämnas?

Uppgifter lämnas ut när vi anser det nödvändigt för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Våra partners skyddar informationen och behandlar den på ett korrekt sätt.

 

Dina rättigheter

Rättighet att få registerutdrag

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter Anlägghemma har om dig, och att få en kopia i ett tillgängligt format.

Rättighet att få uppgifter rättade om de är felaktiga

Om du tror att personuppgifter som innehas av Anlägghemma kan vara felaktiga, ofullständiga eller oriktiga, så kan du be att de korrigeras.

Rättighet att få bli bortglömd / raderad

Du kan be Anlägghemma att sluta behandla dina uppgifter genom att ta tillbaka ditt samtycke och de kommer raderas förutsatt att de inte måste finnas kvar av juridiska skäl.

Rättighet till dataportabilitet

Du har rätten att få ut dina uppgifter i ett format så det kan överföras till ett annat företag vars tjänster du skulle vilja använda.

Rättighet att invända mot behandling som baserar sig på intresseavvägning eller berättigat intresse

Om du inte har samtycke till att uppgifterna används, kan du ha rätt att invända.

Rättighet att återkalla samtycke för behandling av uppgifter

Du kan när som helst återkalla samtycke som du givit Anlägghemma.

Rättighet att inge eventuella klagomål angående behandling av personuppgifter till Datainspektionen

Du har rätten att lämna klagomål till Datainspektionen angående vår behandling av dina uppgifter.