Gräva för pool

Att bygga en pool står högt upp på många husägares önskelista. Att ha en egen pool i trädgården är verkligen underbart under varma sommardagar. Här är några råd och tips till dig som vill bygga en pool.

gräva för pool

Planering

 • Lägg tid på att planera ordentligt. Det är alltid resultatet som räknas!
 • Välja plats. Placera inte poolen för några skuggande träd eller buskar. Dessa skräpar dessutom ned.
 • Ta hänsyn till tomten i val av pooltyp. Diskutera med din poolåterförsäljare om vad just din tomt har för förutsättningar.
 • Kontrollera om bygg- eller marklov krävs. Byggnadsnämnden har svar på detta.
 • Tänk på helhetsintrycket. Skapa en skön miljö med trädäck eller en härlig markstensyta runt poolen.

Bygga pool ovan eller under mark?

Det finns många varianter på trevliga pooler, men det första du behöver komma fram till är om din pool ska vara nedgrävd, en så kallad markpool, eller placeras ovan mark. De flesta eftersträvar att poolen ska ligga i nivå med eller lite lägre än eventuellt trädäck eller altan.

Att gräva ned poolen kräver schaktning med grävmaskin och är förstås svårare om din tomt är bergig och stenig eller om marken är sank. Om du din tomt ligger i en sluttning kan du välja en pool som kan byggas delvis nedgrävd och delvis ovan mark för att slippa schakta onödigt mycket.

Tips Använd en presenning med dina tänkta mått för att få en bättre uppfattning om hur poolen blir på din tomt.

Välja pool

Det finns flera olika typer av markpooler. Vissa av dem, men inte alla går också att installera helt eller delvis ovan mark:

 • Glasfiberpool
 • Polystyrenblock med liner
 • Trästomme av tryckimpregnerat trä med liner
 • Stålpool med liner
 • Gjuten betongpool med mosaik eller kakel
 • Murad stomme av lecablock och liner

Inför markarbetet

Arbetsområdet markeras upp på ett tydligt sätt. Oftast med linjer och markeringar av stakkäppar. Här finns även plats för materialupplag och transportvägar med i planeringen. Sedan märker man ut poolens storlek och position på tomten. Anvisningarna från poolleverantören ska alltid följas, de ger instruktioner för vilka mått som behövs. En riktlinje är dock att alltid ta till 0,5m från poolkonstruktionen. Sedan mäts även höjdnivå för poolstommens överkant ned till marknivån.

Schakt och dränering

Entreprenören schaktar nu bort befintlig jordmån och övriga massor. Viss jord kan komma att sparas för att senare användas som ny marktäckning. Om dränering saknas förbereds nu en dräneringsbrunn genom att man gräver ur ett av hörnen något djupare än övrig schaktbotten.

Den plana botten vägs sedan av med en lutning, 10mm/meter, mot brunnen eller anslutningsdräneringen. Efter det bestämda djupet täcks väggar & schaktbotten med geotextil. Dräneringsledning läggs utanför poolens tänkta läge och ansluts därefter till brunn eller befintlig dränering. På schaktbotten läggs sedan bärlager upp till rätt nivå. Markvibrator används för att packa bärlagret väl. Här är det mycket viktigt att krossbädden är plan utan uppstickande stenar. Bärlagret täcks med geotextil & schaktbotten fylls med putssand/stenmjöl. Sedan vattnas & packas sanden väl med markvibratorn.

gräva för pool

Kom ihåg – Hur ska el och vattenanslutningar dras? Tänk även på poolbelysning, poolpump, poolvärmare, filter mm.

Färdigställande & återfyllning

Efter att vald pooltyp är på plats är det dags för återfyllning. Använd rätt återfyllningsmaterial, följ poolleverantörens anvisningar. Fyll mellan poolvägg och slänt. Här får man vara extra uppmärksam och se till att poolens väggar inte trycks in. Vatten fylls successivt på och nivån hålls strax under återfyllnadskrosset. När full återfyllningshöjd uppnåtts packas materialet enligt poolleverantörens anvisning, vissa pooler tål ingen packning alls.

Runt poolen

Ett pooldäck kan byggas i en mängd material och gör poolen till mer än en badplats. Det kanske vanligaste är ett enkelt trädäck i tryckimpregnerat trä. Det håller ganska väl från väta men behöver underhåll årligen med tvätt och oljning för att hålla i längden. Material av sten är riktigt hållbara och beständiga. Här rekommenderas en sten som är halkfri, även när den är blöt. Något som även kan vara extra viktigt att tänka på innan du bygger ett pooldäck är säkerheten. Ett staket eller räcke runtom altanen är till exempel både snyggt och bra för säkerheten vid poolen.

S:t Eriks Rustik

S:t Eriks Vision

S:t Eriks Scala

S:t Eriks Structura

S:t Eriks Solitud

S:t Eriks Ravel

S:t Eriks Spektra

S:t Eriks Premiumplattan

Vi samarbetar med