Gabioner – fristående eller som stödmur i din trädgård

När man vanligtvis tänker på gabioner så får många av oss bilder utmed våra vägar. Idag kan du enkelt utforma och för ögat få en vacker gabionmur i din trädgårdsmiljö. Att bygga gabioner är inte speciellt svårt och dom kan användas som både fristående mur alternativt stödmur.  

Gabioner

Att skapa och montera gabioner är som sagt inte speciellt svårt. Ska det inte byggas nån större stödmur klarar en privatperson utan specialverktyg av detta, annars rekommenderar vi att man tar hjälp av en entreprenör. Likväl som med mycket annat är förarbetet en viktigt punkt. Lägg gärna lite extra tid och kraft här, ett noga utfört förarbete förenklar och gör hela byggandet roligare.

En bra urgrävning tillsammans med ett väl packat bärlager på ca 25 centimeter bör finnas. Bra är även om man tar till nån decimeter åt vardera håll, likt en stödremsa, allt för att gabionen och hållbarheten inte ska försämras med tiden. Gabioner finns idag till en rad olika användningsområden. Helt fristående eller som stödmur, bullervallar, insynsskydd och till flera olika murvarianter i våra trädgårdar för att nämna några.

Montering av gabionkorg

Produkterna levereras hem till dig och tomtgräns. Tillhörande bindtråd och bindspiraler medföljer alltid i ditt köp från oss. En av fördelarna när det kommer till montering är just att det går undan. Det är en väldig skillnad om man jämför det tidsmässiga med alternativet stenmur och dess arbetstimmar.

  1. Starta installationen med att lägga ut alla bottnar med tillhörande sidor på marken och montera sedan spiralerna.
  2. Vik sedan upp väggarna och montera spiralen och på dom ställen där väggarna möts monteras en gemensam spiral.
  3. Börja nu att fylla korgarna försiktigt och se noggrant efter så att sidorna inte böjer sig.
  4. Sätt dit stagen som går inne i korgen och på ett liknade sätt varvar du detta med fyllning tills du når toppen.
  5. Sista momentet är locket, detta efter att du fyllt gabionen till en jämn nivå. Ska du bygga en till på höjden bör sidorna fästas med samma spiral som till locket.

Fyll din egen gabion

Låt fantasin flöda. Att man vanligtvis använder sig av stenmaterial behöver inte alls betyda att man måste det. Sett till hantering är kullersten kanske enklast men också betydligt dyrare än krossmaterial.

Då korgarnas nät utgörs av maskor om 76,2 x 76,2 millimeter och med tråddiameter på 4 millimeter rekommenderas att man väljer en stenstorlek mellan 80 – 150 millimeter. Om man väljer att fylla sina gabioner med sten är det rent tidsmässigt fördelaktigt att använda sig av en liten grävmaskin gentemot att fylla dom förhand. Återigen bör man vara vaksam och se så att väggarna inte buktar under själva fyllningen.

Ladda ner

Här kan du enkelt ladda ner både monterings- och fyllningsanvisning för tomma gabioner.

Montering - pdf Fyllning - pdf