Dränering av ditt hus

En av dom absolut viktigaste sakerna för att ditt hus ska vara välmående är att investera och ha en väl fungerande dränering. För vem vill inte ha ett hus fritt från lukt, mögel och fuktskador. En dränering kan se olika ut utifrån ditt hus förutsättningar. Här följer en kort grund av hur det fungerar.

Dränering runt hus

För att enkelt förklara dränering så pratar man om att leda bort vatten från oönskad plats så att vattnet inte orsakar skada. När det handlar hus gäller det att ta hand om både ta hand om ytvatten och grundvatten på bästa sätt. Ytvatten tar man hand om genom att luta marken bort från huset innan det tränger ner i marken och jorden. Många väljer även att idag att skippa växter och rabatter intill huset för att istället ha ett dränerande material.

När man börjar planera för sitt dräneringsprojekt är det viktigt att tänka till. Har man även mindre tankar om trädgårdsprojekt, såsom ny gräsmatta, stensättningar, rabatter och växter, bör man planera och göra momenten i rätt ordning. Att dra igång och börja dränera runt om sitt hus kan innebära att större maskiner och schaktmassor gör åverkan på redan fina färdigställda projekt. Så att starta och dränera sitt hus är klart fördelaktigt, inte minst för att huset ska vara välmående. Priset för en dränering varierar men är en stor post och investering för husets bästa. En offert lämnas självklart efter ditt hus förutsättningar där storlek, djup och framkomlighet för maskiner spelar in.

Så fungerar en dränering i korta drag

  1. Innan själva jobbet och urgrävningen kan börja måste man se efter så man inte stöter på några ledningar.
  2. Sedan börjar man gräva och tar bort all vegetation. Här sparar man viss jord för själva återfyllningen.
  3. När urgrävningen är klar är det dags att säkerställa husets fuktskydd. Här används normalt en dränerande matta/skiva.
  4. Nu lägger man i en geotextilmatta med bra överlapp och upp i sluttningen. Mattan fungerar som ett skydd så att inte jord ska tränga in i det dränerande lagret.
  5. Dräneringsledningarna läggs nu i och ett lager med makadam 11/16 fylls på, ca 10 cm. Här ser man till att det fylls runt om rör och att samma måttade fall behålls.
  6. Sedan fyller man på med lika mycket mer makadam men storleken större, 16/32.
  7. Geotextilen överlappas och sluts samman innan man avslutningsvis fyller på med sina sparade schaktmassor.

Material

Makadam

Dränerande grus
11/16 och 16/32

Geotextil

Fiberduk klass N2

Dränerande skiva

Dränerar, fuktskyddar & värmeisolerar.

Dräneringsrör & tillbehör

Dräneringsrör med slät insida

Makadam – Består av krossad sten eller berg som inte innehåller någon nollfraktion. Används till dränering och som kapillärbrytande lager under tex husgrunder, vägar men också under järnvägsspår.

Dräneringsrör – Plaströr med slät insida och veckad utsida med små hål gör det möjligt att leda bort vattnet som tränger in. Rören läggs runt huset i “dräneringstub” med makadam och geotextil.

Skydd mot fukt – Vanligt när man dränerar är att man skyddar sin källarvägg eller betongplatta från fukt och mögel. En dränerande skiva som även värmeisolerar är Isodrän. Ett annat alternativ är att använda sig av en platonmatta. Den sätts utmed källarväggen och utrymmet mellan vägg och knappar gör att fukten kan torka ut.