Visar alla 20 resultat

Karlstad redskap

Karlstad Redskap AB, som företaget numer heter, har under åren utvecklats och utökat verksamheten, därför blev dåvarande lokaler för små och beslutet att bygga ny fabrik och att fl­ytta företaget till nya mer anpassade lokaler togs 1970. Användningsområden för redskapen har genom tiden förändrats, från att gräva dränerings-/kabeldiken till att justera efter grävmaskiner.

Stort sortiment

Sortimentet bestod då av spadar, skyfflar, grepar och krattor. Beslag till spadarna utvecklades och patenterades som ”rörbeslag” och användes fortfarande som kvalitetsbeslag. Utmärkande för sortimentet var att de var starkare och mer hållbara än andra dåtida redskap.

Produceras i specialanpassade maskiner

Skaft och handtag tillverkas mestadels av träslaget bok, som är starkt och har de egenskaper som efterfrågas. Bladen formas och härdas, för att nå bästa möjliga slitstyrka.

Ergonomiska redskap

I trädgårdssortimentet har utvecklingsarbetet mest varit inriktat på ergonomi. Användarna är naturligtvis av olika längd, men tendensen är att vi blir längre och längre, därför har med tiden också redskapen förlängts. Dessutom har det jobbats med olika råvaruval för att på så sätt få ner vikten. Det sortiment som idag finns, har till stor del skapats tillsammans med alla användare. Genom ständig kontakt och goda idéer, har vi Karlstad redskap utvecklat ett fungerande redskapssortiment.

Visar alla 20 resultat