Asfaltera garageuppfarten

Asfalt är vanligt att man väljer på sin garageuppfart då det är ett underhållsfritt och jämnt underlag. Det är också ett billigare alternativ jämfört med marksten. Här finner du information och tips om du tänker asfaltera garageuppfarten.

asfalt5

Förarbeten

Innan man kan påbörja en asfaltering behövs ett noga utfört förarbete. Asfalt kan läggas på både grus och gammal asfalt. När det gäller garageuppfarter väljer man ofta att riva bort den gamla asfalten och justera färdig nivå med grus för att lättare kunna anpassa till befintliga anslutningar som garageportar, trappor och kantstenar m.m. Förarbetena görs både för hand och med hjälp av större maskiner såsom grävmaskiner, vältar och lastbilar.

Asfaltering av garageuppfarter görs med fördel mellan april till oktober då temperaturen inte få understiga 5 grader vid utförandet. För att få optimala förutsättningar och undvika problem i framtiden med sättningar och andra skador i asfalten är markarbetet det viktigaste momentet.

Ditt nuvarande underlag

Asfaltera garageuppfarten

Gammal asfalt

Asfalten på din uppfart har säkert legat där i många år och utsatts för både väder, vind och parkerade fordon. Gammal asfalt är oftast nednött och yttrar sig i sprickor och genomväxt av ogräs. Har man en gång haft asfalt på sin uppfart så är förarbetet enklare än om man skulle bygga upp allt från grunden.

Befintlig yta Grus

Grus

Grusade uppfarter förekommer oftast i äldre bostadsområden eller i helt nybyggda områden där tomten endast blivit grovplanerad. Har uppfarten använts för fordon en längre tid så vet man om den är dimensionerad rätt eller om den behöver byggas om för att klara de laster den utsätts för.

Gräs

Många vill utöka sin parkeringsyta eller bygga en helt ny uppfart. Det är då vanligt att den tilltänkta ytan i dagsläget består av en gräsmatta. För att den asfalterade ytan ska kunna brukas av fordon och andra tyngre laster behöver man dimensionera uppbyggnaden rätt. För detta krävs en ganska stor insats där gräs och jord behöver bytas ut mot grusmaterial med högre bärighet.

Cirkus

Annat underlag

Det förekommer också att man kan ha ett annat underlag på sin uppfart såsom betong, plattor eller marksten. Har uppfarten använts för fordon så är den oftast rätt dimensionerad och förarbetet blir ganska enkelt. Det som kan variera är rivningen av det befintliga underlaget. Om det finns sättningar i befintlig yta kan man behöva riva mer än
bara ytskiktet.

Dimensionering

Innan förarbetet påbörjas så måste man dimensionera överbyggnaden, dvs den del i marken som asfalten ska ligga på. Överbyggnaden består av 4 olika lager.

  1. Terassbotten – Bottenytan som blir efter att man grävt ur garageuppfarten.
  2. Geotextil – Textilduk som skiljer terassbotten från förstärkningslagret. Det gör överbyggnaden stabilare och förhindrar att förstärkningslagret sjunker ner i terrassbotten.
  3. Förstärkningslager – Det första lagret med grus. Lagom storlek på gruset i förstärkningslagret är 0-50 mm upp till 0-100 mm.
  4. Bärlager – Det andra och sista lagret grus innan asfalteringen. Lagom storlek på gruset i bärlagret är 0-18 mm upp till 0-32mm.

Asfaltering

Asfalteringen är det sista momentet och den yta som blir det färdiga resultatet. Med ett bra förarbete blir asfalteringen enkel och går oftast snabbt att utföra. Att lägga asfalt kräver stora och dyra maskiner samt mycket kunskap och erfarenhet. Har man inte tillgång till detta ska man anlita en entreprenör. Asfalt finns i många olika sorter beroende på användningsområde. Vissa sorter har som funktion att sprida laster från trafiken nedåt i vägens överbyggnad. Den asfalt som man lägger på en garageinfart är samma asfalt som man lägger på en gång och cykelväg och en vanlig villagata. Skillnaden är att man oftast lägger ut den för hand då en garageinfart i regel är för liten för att lägga med en asfaltsläggare samt att man på en vanlig garageinfart endast lägger ett lager asfalt (40 mm).

Att lägga asfalt för hand är ett hantverk. Man får en mycket fin, jämn och hållbar yta. Men vad man ska känna till innan är att ytan inte kommer att se ut som den som ligger på gatan utanför då en asfaltsläggare både jämnar ut och förpackar asfalten på ett annat sätt än när den läggs för hand. En bra handläggning blir ”tät” dvs att det ej är en massa stora sten som syns i ytan, men den blir aldrig riktigt lika homogen som en asfalt som är lagd med maskin.

Bra att veta om asfalt

  • Asfalt består av sten och bitumen och olika tillsatsmedel beroende på asfaltssort.
  • Asfaltens temperatur vid utläggning ligger mellan 150 – 180 grader.
  • Asfalten är känslig för vridmoment när den är nylagd. Vänta 1 dygn innan asfalten tas i bruk, gärna längre vid varmt och soligt väder.
  • Asfalten är känslig för mindre punktlaster när den är nylagd. Exempel på vanliga punktlaster på en garageuppfart är cykelstöd, domkrafter och släpvagnshjul.
  • Asfalt kan läggas i flera lager för att klara av tyngre laster och slitage.
  • Asfalt kan återvinnas, man krossar gammal asfalt och blandar i vid tillverkning av ny.

Vi på Anlägghemma hjälper dig med hela jobbet, från förarbete till färdig asfalt. Kontakta oss inför ditt kommande projekt.

kostnadsfri rådgivning